การควบคุมดูแลการทำงาน


บริษัท รักษาความปลอดภัย เพชร อินเวสติเกชั่น จำกัดได้กำหนดมาตรการต่างๆ ไว้ดังนี้ 1. กำหนดให้มีการตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยทีมสายตรวจเป็นประจำทุกคืน 2. กำหนดให้มีการเช็คจุดลงเวลาทางานของ รปภ.ทั้งกลางวัน และกลางคืนเป็นประจำทุกวัน 3. จัดให้มีตัวสแปรสำหรับพนักงาน เพื่อง่ายต่อการจัด รปภ.สำรองกรณีขาดจุด 4. จัดให้มีบริการรับ –ส่งสำหรับพนักงาน รปภ. เพื่อสะดวกในการเดินทาง สำหรับ รปภ.ที่ไม่มียานพาหนะ การตรวจ/ติดตามการทำงาน หลังการขาย มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังปัญหาและประเมินผลงาน นำปัญหามาประชุมทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่าจ้าง

หน่วยงานที่ให้บริการพอสังเขป

ผลงานที่ผ่านมา

อัลบั้มที่ : 1
อัลบั้มที่ : 2
อัลบั้มที่ : 3
อัลบั้มที่ : 4
อัลบั้มที่ : 5
อัลบั้มที่ : 6
อัลบั้มที่ : 7
อัลบั้มที่ : 8
อัลบั้มที่ : 9 ใบประกาศเกียรติคุณ

 

9 results  Page 1 of 1

 

ติดต่อ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เพชรอินเสติเกชั่น จำกัด เราพร้อมดูแลงานรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ

ที่อยู่:
20/19 ม.7 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Mobile: 081-906-9264
Email: pechpig2552@gmail.com
Email: thongchaipig@gmail.com
Phone: 02-006-3417
Phone: 02-019-0380
Fax: 02-006-3417

ผลงานที่ผ่านมา


อัลบั้มที่ : 9

อัลบั้มที่ : 8