การฝึกอบรม(Training)


บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการคัดเลือกตามวิชาชีพโดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

1. ภาคทฤษฎี(Theory)ประกอบด้วย

1.1 การจัดการจราจรเบื้องต้น
1.2 การค้นตัวผู้ต้องสงสัย และการจับกุม
1.3 แนวปฏิบัติการเข้า -ออก บุคคลภายนอก
1.4 แนวปฏิบัติการเข้า -ออก บุคคลภายใน
1.5 แนวปฏิบัติงานยามวิกาล
1.6 การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ นกหวีด การใช้นาฬิกาตรวจเวลา การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
1.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย
1.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะ
1.9 ระเบียบข้อบังคับของพนักงานรักษาความปลอดภัย
1.10 การจัดการเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ และการบริการ

2. ภาคปฏิบัติ(Practical Traning)ประกอบด้วย

1.1 การฝึกอบรมท่าการอำนวยการจราจร
1.2 การต่อสู้ป้องกันตัวและทรัพย์สิน
1.3 การค้นตัวบุคคล ถุง หีบห่อ และยานพาหนะ
1.4 การฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงและสมรรถนะทางร่างกาย
1.5 การฝึกบุคคลมือเปล่า
1.6 การใช้อาวุธ
1.7 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง


คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย


พนักงาน ชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-55 ปี
ความสุง 165 ซม. หรือความเหมาะสม
มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ
เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหาร – อาสาสมัคร มาก่อน

แหล่งที่มาของบุคลากร

รปภ. ที่มีอยู่แล้ว แต่คัดเลือกให้ได้ตามคุณสมบัติ
การจ้างค่าแรงสูงกว่า เพื่อจะมี รปภ. ย้ายเข้ามาสมัคร ทำให้มีโอกาสในการคัดเลือกมาก
ตามสายการจัดหางานที่บริษัทฯ วางใจ
ค่ายหทาร, หน่วยงานราชการต่างๆ หรือชุมชน ต่างจังหวัด หน่วยงานที่เชื่อถือได้
มีทีมงานสรรหา และคัดเลือกโดยเฉพาะ

การคัดเลือกและตรวจสอบพนักงานที่เข้ามาทำงาน

1. คัดเลือกตามคุณสมบัติที่บริษัท ฯ กำหนดไว้ถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.ใหม่
2. จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด ผ่านจากกองทะเบียนกรมตารวจ ทุกนาย ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกนาย
3. ส่งประวัติตรวจสอบตามขั้นตอนของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม
4. ไม่เคยติดสารเสพติด
5. ไม่มีต่างชาติ เป็นคนไทย
**จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด จากกองทะเบียนกรมตำรวจ ทุกนาย**

**หากสนใจร่วมงานกับเราสามารถติดต่อ : 02-019-0380**

ติดต่อ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เพชรอินเสติเกชั่น จำกัด เราพร้อมดูแลงานรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ

ที่อยู่:
20/19 ม.7 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Mobile: 081-906-9264
Email: pechpig2552@gmail.com
Email: thongchaipig@gmail.com
Phone: 02-006-3417
Phone: 02-019-0380
Fax: 02-006-3417

ผลงานที่ผ่านมา


อัลบั้มที่ : 9

อัลบั้มที่ : 8