เหตุผลที่ผู้ว่าจ้างต้องใช้บริการของบริษัท
เราคือบริษัทที่ใช้มาตรฐานในการดำเนินงานรักษาความปลอดภัย โดยเป้าหมายหลักของบริษัทคือ ความพึงพอใจลูกค้า ต้องมาก่อน

การคัดเลือกและตรวจสอบพนักงานที่เข้ามาทำงาน

คัดเลือกตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ถูกต้องตามกฏหมาย พรบ.ใหม่ จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด จากกองทะเบียนกรมตำรวจ ทุกนาย


จัดทำประวัติพนักงาน

จัดทำประวัติพนักงานโดยระเอียด ผ่านจากกองทะเบียนกรมตำรวจทุกนาย ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกนาย


ตรวจสอบประวัติ

เก็บรวบรวมข้อมูล และส่งประวัติตรวจสอบตามขั้นตอนของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมไม่เคยติดสารเสพติด

ผู้ที่ถูกคัดเข้าทำงาน จะต้องผ่านการตรวจสารเสพติดก่อนทุกนาย เพื่อความมั่นใจของลูกค้าเป็นสัญชาติไทย

พนักงานทุกท่าน จะต้องเป็นคนไทย 100% จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด


ผลงานที่ผ่านมา
ผลงานต่างๆที่ผ่านมา

ติดต่อ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เพชรอินเสติเกชั่น จำกัด เราพร้อมดูแลงานรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ

ที่อยู่:
20/19 ม.7 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Mobile: 081-906-9264
Email: pechpig2552@gmail.com
Email: thongchaipig@gmail.com
Phone: 02-006-3417
Phone: 02-019-0380
Fax: 02-006-3417

ผลงานที่ผ่านมา


อัลบั้มที่ : 9

อัลบั้มที่ : 8